Key Account Management - utdanning og introduksjonskurs
Key Account Management utdanning
Vi tilbyr modulbaserte opplæringskonsepter for salgsorganisasjoner.
Kursinstruksjoner med train-the-trainermoduler

Målsetting:
-
Gi forståelse og kunnskap om KAM-rollen i en organisasjon
-
Sikre at kandidatene lykkes med kunderelasjonen til nytte for både kunden og egen virksomhet

Innhold:
-
Salgsprosess og salgsteknikker
-
Kommersiell insikt
-
Kundeplanlegging
-
Relasjonssalg og nettverksbygging
-
Presentasjonsteknikk
-
Målstyring
-
Kundepleie og kundevertskap

Metodikk:
-
Forelesning
-
Rollespill
-
Presentasjoner
-
Gruppeoppgaver
-
Videotrening
-
Egen studier

Introduksjonskurs

Vi tilbyr modulbaserte opplæringskonsepter for salgsorganisasjoner.
Disse tilpasses den enkelte kundes behov. Kursinstruksjoner og train-the-trainermoduler

Målsetting:
-
Skape et miljø for trening og utvikling fra første dag
-
Gjøre medarbeiderne i stand til å lykkes i et konkurranseutsatt marked
-
Sikre selskapets viktigste prosess: KUNDE møter selger!
-
Sikre at selskapets mål innfris og at verdier og best practise etterleves
-
Teoretisk og praktisk kunnskap om salgsprosessen

Innehold:
-
Firmapresentasjon (verdier, visjoner, historikk, forretningsmodell og strategi)
-
Produkt og tjenesteforståelse
-
Markedsforståelse
-
Kunde og salgsetikk
-
Salgsferdigheter og teorier
-
System, verktøy, rutiner, jus

Metodikk:
-
Forelesning
-
Rollespill
-
Gruppeoppgaver
-
Videotrening
-
Egen studier
-
Sertifiseringer

Tilbake til Lederkurs
     
Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu