Business Review
Alphaventas Business Review er en tilstandsrapport på organisasjonen. Den gir ledelsen en objektiv vurdering av organisasjonen, kundehåndtering, kundefokus, bedriftskultur, målstyring, ledergrupper, etterlevelse av verdier og lederprinsipper.

Rapporten kundetilpasses med blant annet fokus på salgskultur, salgsetikk, kompetanse, og utviklingspotensiale.

Business Review gjennomføres ved faktainnhentning, observasjoner og intervjuer.

Det utvikles og presenteres en tilstandsrapport med prioritert tiltaksliste.

Alphaventa bistår også i Due Dilligence prosesser ved oppkjøp av salgsorganisasjoner.


Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu