Salgseffektivitet og salgsstrategisk arbeid
Vi bistår i salgsstrategisk arbeid gjennom:
-
Kampanjeplanlegging
-
Markedsbearbeiding og segmentering
-
Organiseringsmodeller
-
Budsjettering og belønningsmodeller
-
Oppfølging og rutiner
-
Nøkkeltallsutvikling og nøkkeltallsforståelse

Sikre gjennomføring av salgsstrategier:
-
Salgsledelsesprinsipper
-
Målstyring og rapportering
-
Møtestruktur og tidstyring
-
Oppfølging og coaching
-
Evaluering

Salgsarbeid:
-
Salgsmal tilpasset den enkelte salgskanal
-
Manusutarbeidelse
-
Argumentasjonsteknikk
-
Utarbeide innvendingsbank
-
Evaluering og coachingmetodikk knyttet til salgsmal
-
Arbeidsmetodikk
Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu