Lederkurs
Vi utvikler og implementerer bedriftsinterne kurs

Lederkurs
Utarbeidelse av modulbaserte lederkurs.
Kursinstruksjoner med train-the-trainermoduler

Målsetting

-
Personlig utvikling gjennom bevisstgjøring på eget lederskap
-
Implementere og sikre praktiske verktøy for effektiv ledelse, som møtestruktur, teambygging, rolleavklaringer, tilbakemeldinger og ”den vanskelige samtalen”.
-
Oppfølging og coachingmetodikk
-
Definere og implementere enhetlige prinsipper for effektiv ledelse

Metodikk:
-
Forelesning
-
Rollespill
-
Gruppeoppgaver
-
Videotrening
-
Egenvurderinger
-
360graders vurderinger

Les også om: Key Account Management utdanning og introduksjonskurs
     
Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu