Coaching, mentoring og konsulentvirksomhet
Coaching og mentoringoppdrag for ledere
-
Kartlegging av lederprofiler og lederfilosofier
-
Rollebeskrivelse og rolleavklaring
-
Observasjon av den enkelte leder (ledermøter, presentasjoner o.l.)
-
Samtaler rundt tidstyring, møtestruktur og arbeidsmetodikk
-
Diskusjonspartner ved behov

Coaching i salgsledelse
-
Verktøy for coaching og utvikling av medarbeidere

Enkeltstående konsulentoppdrag, gjennomføring av workshop og styredeltagelse

Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu