Best Practise
Hva er Best Practise?

Best Practise er områder/prosesser/arbeidsmetodikk som anses forretningskritiske for at bedriften når sine mål. Områdene må beskrives tydelig og være kjent for alle ansatte i organisasjonen.

Hva kan vi bistå med?

 • Identifikasjon av Best Practise-områder
 • Utarbeidelse av implementeringsplan
 • Identifikasjon og opplæring av prosesseiere
 • Oppfølging og evaluering

 • Eksempel:
  -
  Salgsprosesser og salgskommunikasjon
  -
  Coaching og medarbeideroppfølging
  -
  Målstyring og evaluering
  -
  KPI definisjon, forståelse og oppfølging
  Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu