Sertifiseringer og personlighetstester
AFF 360°
360° lederevaluering er en tilbakemelding (sammenstilling av individuelle vurderinger) på omgivelsenes opplevelse av lederens atferd. Evalueringen gir konkret informasjon om hvordan lederens atferd fungerer innad i organisasjonen.

Hovedmålet med resultatene er å bistå med læring og utvikling. Undersøkelsen måler fem sentrale dimensjoner
-
Endringsorientering
-
Resultatorientering
-
Medarbeiderorientering
-
Handlingsorientering
-
Maktorientering


Verktøyet er utviklet utgangspunkt i vitenskapelige studier av lederstiler.

Alphaventa er sertifisert i AFF 360° og bruker i våre lederutviklingprogram og workshops.

Barons EQ-i

-
Verdens første vitenskapelig baserte verktøy for å måle emosjonell og sosial kompetanse. Validert, normert og reliabilitetstestet.
-
Administrasjon og scoring på Internet. Spørreskjemaet er oversatt til norsk. Nye norske normer ble ferdigstilt i juni 2008 basert på ca 1085 norske besvarelser.

Jungiansk Type Index og teamkompasset
-
Redskap til egenutvikling og utvikling av team
-
Hjelper lederen til forstå seg selv og sine handlinger bedre
-
Hjelper til å forstå andre bedre og sette større pris på andre. Bidrar til at individuelle forskjeller sees på som en ressurs og ikke et problem og dermed brukes på en mer konstruktiv måte

Tilbake til hovedsiden
Alphaventa - Kontoradresse: Øvre Foss 14, 0555 Oslo, Norway Solution: Protu